Lisadokumentidena tuleb lisada taotlusele oma pangakontode viimase 6 kuu väljavõtted või mingid muud dokumendid, mis tõestavad püsiva sissetuleku olemasolu

Konkursile on oodatud teadustööd kõikidest uurimisvaldkondadest. Kui kahtled, mis valdkond Sinu töö jaoks kõige paremini sobib, siis otsusta oma äranägemise järgi, sest hindajad saavad selle vajadusel õigesse valdkonda üle tõsta. CV palume kindlasti eraldi esitada ka kõigil doktoritasemel kandideerijatel, ehkki see sisaldub enamasti juba ka doktoritöös. Referaat võib olla vabas vormis ja ilma viideteta. Juhul, kui ei ei ole digiallkirjastamise võimalust, piisab paberil allkirjastatud ja värviliselt sisseskanneeritud koopiast, laetud üles konkursikeskkonda või saadetud e-posti aadressile [email protected] ja originaali ei pea postiga järele saatma. Nõustaja aitab teil eelarve teha ja tulud/kulud kontrolli alla saada. Praktika on näidanud, et enamjaolt ei ole võimalik 30 päeva jooksul kiirlaenu tagasi maksta, misjärel satutakse kõrge intressi otsa. Toetusega hüvitatavad kulutused peavad olema tehtud töötamise ajal.

Kui e-posti teel ja õnnestu allkirjastatud dokumente saata, siis võib saata ka postiga või tulla ise kohale. Hiljuti sõlmisime kauba ekspordi lepingu. Kiiruse huvides võib selle algul konkursikeskkonda üles laadida allkirjastamata kujul, saates juhendaja allkirjaga versiooni järele. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on maksimumsummast väiksemad, makstakse toetusena välja puudega inimese poolt kauba või teenuse eest tegelikult tasutud summa. Abiks võid kasutada ka valdkondade jaotust ETIS-e klassifikaatoris. See peaks hindajale andma ülevaate nii konkursitööst kui autorist. Toetust makstakse vastavalt esitatud kuludokumentidele kalendriaasta kestel tehtud kulutuste eest. Töö puhul võiks välja tuua töö olulisuse teadusele või selle rakendustele ning autori puhul tema panuse töösse, sisulise asjatundlikkuse, suhtumise tõsiduse, põhjalikkuse.

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda sai 19-aastaseks aastaseks.

. Konkursi tasemekategooriad on alljärgnevad: rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd; magistriõppe üliõpilaste teadustööd; doktoriõppe üliõpilaste teadustööd.

Saarekoda - SAAREMAA PUUETEGA INIMESTE KODA

. Lisadokumentidena tuleb lisada taotlusele oma pangakontode viimase 6 kuu väljavõtted või mingid muud dokumendid, mis tõestavad püsiva sissetuleku olemasolu. Enne töötamise algust ja peale töötamise lõppu tehtud kulutuste hüvitamiseks toetust ei maksta. Allkirjastajaks on juhendaja ning kahe või enama juhendaja korral põhijuhendaja. See peaks andma laiema ülevaate kogu töö ja eelkõige tema väärtuste kohta, lisaks peamised tulemused ja järeldused ning materjalide ja metoodika valiku põhjendused. Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline osalusvorm aadressil Konkursile esitatavaid teadustöid ja kõiki nõutud lisadokumente võetakse vastu AINULT elektroonilise osalusvormi kaudu. NB! Juhendaja arvamus on oluline dokument, mida hindajad soovivad alati näha. Ootame kandideerima kõikide haridustasemete üliõpilasi

Märkused